[Off] Alek: 13.07.2014 - 22:09
Можете отварати теме уколико имате неке правописне неодумице, питања која се тичу превода са других језика, друге недоумице која се тичу српског језика и правописа или уколико желите да укажете на неке од честих грешака у правопису.

Prev1Next


Forum > Србија > Српски језик > Обавештење и упутсво за кориштење овог подфорума

Main page
Capital is Belgrade

Find out more about Belgrade and what you can see there

What you can visit

Something that might be interesting for you